تمام شب تا صبح، در انتظار آفتاب رویت، من و مهتاب خاطراتت، چه شبی را سپری کردیم..غافل از اینکه تو دور هستی و دست نیافتنی...صبح بخیر

آرزوهای من فقط با تبلور وجود تو رنگ عشق می گیرند و بس، همان طور که ستاره ها بدون مهتاب سنگ های خاموشی بیش نیستند..صبح بخیر امید لحظه های تنهاییم

سحر با بوی دل آویز تو بیدار شدم ولی تو نبودی فقط غنچه های بهاری بودند و بس...آری یادم بود که تو هم از جنس شکوفه های سبز بهاری..صبح بخیر جان

تو برایم بهترین شعر نخوانده ای که قافیه چشمان زیبای تو با ردیف تمنای من قصه شیرین و فرهاد دیگری می سازد..صبح بخیر

زندگی بدون عطر نفسهایت برایم بی معنی است...صبح بخیر زندگی ام..

آلاله های باغ بدون نغمه بلبل عاشق رخسار باز نمی کنند من چگونه بی حضور تو به آفتاب سلام کنم...صبح بخیر

بهترین صبح من با یاد تو میدمد...بهترین روز من با شوق دیدارت به غروب میرسد و بهترین شب من با مرور خاطرات دست نیافتنی با تو به سر میشود..پس چرا بی یاد تو حتی یک نفس بکشم...صبح بخیر عزیز